Beyond Inventor Wizard... The Community!

Autodesk Inventor en AutoCAD Forum

Arthur schreef naar aanleiding van het niet manueel kunnen wijzigen (tenzij via een omweg die in deze discussie gevoerd werd) van een Embedded Parameter Table, een stukje code die de gebruiker toelaat om een ander onderdeel te selecteren.

EDIT: Dit werkt ook wanneer men gebruik maakt van derived parts

Let op: Het nieuw te selecteren onderdeel moet bekomen zijn door een

           save as, save copy as of manuele kopie via verkenner


De code hieronder plakken in een module en de sub ChangeTableRef uitvoeren

Een voorbeeld vindt u ook in bijlage (Inventor 2012)

' Module : MdlChangeTableRef
' Author : Arthur Knoors
' Date : 05-Februari-2013
' Purpose : Change the table reference in a part
' Remarks : This file will not be supported and can be used within your own resposibilty.
'---------------------------------------------------------------------------------------
Dim StrFileToLinkTo As String
Dim StrFolder As String
Dim StrOrFileName As String
Public Sub ChangeTableRef()
Err.Clear
Dim oPartDoc As PartDocument
Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oRefPartDoc As DocumentDescriptor
If oPartDoc.ReferencedDocumentDescriptors.Count = 0 Then
MsgBox "File has no references!" & vbCrLf & "No Replacement required!", vbInformation
Exit Sub
Else
Set oRefPartDoc = oPartDoc.ReferencedDocumentDescriptors.Item(1)
End If
StrOrFileName = oRefPartDoc.DisplayName
StrFolder = Left(oRefPartDoc.FullDocumentName, InStrRev(oRefPartDoc.FullDocumentName, oRefPartDoc.DisplayName) - 2)
Call SelectRefTablePart

On Error GoTo StepOverError:
oRefPartDoc.ReferencedFileDescriptor.ReplaceReference (StrFileToLinkTo)
Set oPartDoc = Nothing
Set oRefPartDoc = Nothing
Exit Sub
StepOverError:
Err.Clear
MsgBox "This file is not supported!" & vbCrLf & "File is not simular!", vbInformation
End Sub
Private Sub SelectRefTablePart()
'Create a new FileDialog object
Dim oFileDlg As FileDialog
Call ThisApplication.CreateFileDialog(oFileDlg)
oFileDlg.OptionsEnabled = False
oFileDlg.Filter = "Inventor Files (*.iam;*.ipt)|*.iam;*.ipt"
' Define the part and assembly files filter to be the default filter.
oFileDlg.FilterIndex = 1
' Set the title for the dialog.
oFileDlg.DialogTitle = "Select a file reference"
oFileDlg.FileName = StrOrFileName
' Set the initial directory that will be displayed in the dialog.
oFileDlg.InitialDirectory = StrFolder
'On Error GoTo ErrorStepover1:
' Show the open dialog.
oFileDlg.ShowOpen
StrFileToLinkTo = oFileDlg.FileName
Dim oDocumentToOpen As String
oDocumentToOpen = oFileDlg.FileName
End Sub

Aantal maal bekeken: 523

Bijlagen:

Hierop reageren

Interessante links

Word Fan!

Inventor Wizard Cartoons

Video's

  • Video's toevoegen
  • Alles weergeven

© 2023   Gemaakt door Stefaan Boel.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden