Beyond Inventor Wizard... The Community!

Autodesk Inventor en AutoCAD Forum

Soms wenst men een bepaald teken voor een bemating te plaatsen.

Deze macro laat toe om de bematingen te selecteren, en daarna de functie op te starten.

Deze macro plaatst het Ø-symbool voor de tekst.

Er zijn natuurlijk vele varianten te bedenken, dit is er 1 van.

 

Public Sub DiaSymbol()

On Error GoTo ErrorHandler
       
Dim oDoc As DrawingDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument

Dim oDrawingDim() As DrawingDimension
Dim a, b As Integer

Dim i As Long
For i = 1 To oDoc.SelectSet.Count
            If Not oDoc.SelectSet.Item(i) Is Nothing Then
                   If TypeOf oDoc.SelectSet.Item(i) Is DrawingDimension Then
                   a = a + 1
                   ReDim Preserve oDrawingDim(0 To a)
                   Set oDrawingDim(a) = oDoc.SelectSet.Item(i)
                   End If
          End If
Next

For b = 1 To a
    oDrawingDim(b).text.FormattedText = "<StyleOverride Font='AIGDT' Bold='false'>n</StyleOverride>" & oDrawingDim(b).text.FormattedText
Next
   
Exit Sub

ErrorHandler:


MsgBox Err.Description & " " & Err.Number

End Sub

Aantal maal bekeken: 413

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Top! Een echte time saver!

RSS

Interessante links

Word Fan!

Inventor Wizard Cartoons

Video's

  • Video's toevoegen
  • Alles weergeven

© 2021   Gemaakt door Stefaan Boel.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden